CITES vedrører nye instrumenter

Ved årsskiftet mellem 2016 og 2017 trådte der en ny og opdateret konvention om truede dyre- og plantearter i kraft. Reglerne er samlet i CITES-konventionen, som står for Convention of International Trade of Endangered Species - altså konventionen om international handel med truede arter.

Det nye er i denne omgang, at reglerne nu kommer til (også) at gælde for produktion og salg af musikinstrumenter - i særdeleshed guitarer og basser. Dét kommer til at betyde nogle ændringer, når du køber ny guitar eller bas!

 

 

 

 

Guitar og bas

Der er ingen tvivl om, at det mest brugte materiale til gribebrættet på både akustiske og elektriske guitarer og basser er det, der på engelsk hedder "rosewood", som dog ikke har noget med rosentræ at gøre. Ordet dækker i stedet over den træsort, vi selv kender som palisander.

Med de nye regler i CITES er det imidlertid blevet meget mere teknisk og besværligt at fremstille produkter, som indeholder palisander og at sende dem over internationale landegrænser. Dét betyder desværre, at instrumenterne kan blive dyrere, og at vi på længere sigt kan forvente, at anvendelsen af palisander/rosewood bliver endnu mere besværligt og dermed dyrere!

Derfor er mange producenter begyndt at tænke i nye baner.

Fender Musical Instruments

Det amerikanske firma Fender, som alle guitarister og bassister kender, har i forsommeren 2017 meldt ud, at man fremover vil bruge træsorten Pau Ferro i næsten alle guitarer og basser fremstillet på firmaets fabrik i Mexico - men også på nogle instrumenter i firmaets "Deluxe" serie, som er "high end instrumenter". Man håber herved at undgå prisstigninger og leveringsstop, selvom der formentlig til at begynde med bliver tale om en form for indkøringsperiode.

Pau Ferro er på ingen måde noget nyt materiale for Fender, som allerede i 90'erne brugte træsorten på en del femstrengede basser, fordi det typisk er lettere at få Pau Ferro i bredere stykker, som derfor egner sig godt til en el-bas med flere strenge.

Også på Fenders særlige Stevie Ray Vaughan Stratocaster har man tidligere valgt at bruge Pau Ferro på gribebrættet - simpelthen fordi det var den bedste træsort til formålet!! Her der tale om en guitar i den dyrere ende og med nøje udvalgte specifikationer. Siger dét ikke alt om, at Pau Ferro på ingen måde er nogen nødløsning men derimod simpelthen det bedste valg...

 

 

 

 

Ændringerne gælder især serierne Standard, Deluxe og Classic samt hovedparten af de mexicansk fremstillede Fendere. I skrivende stund er de nye modeller med Pau Ferro dog endnu ikke kommet i handlen, og på Fenders hjemmeside er de mexicanske Standard guitarer også opført som værende med palisander-gribebræt.

Martin Guitars

Martin, som er kendt for sine akustiske guitarer af meget høj kvalitet, er også et meget miljøbevidst firma. Blandt andet sender Martin sine forsendelser med UPS under en særlig ordning, der hedder "Carbon Neutral Shipping", hvor man betaler ekstra for en mindre forurenende forsendelsesmåde.

Her er man allerede for flere år siden begyndt at bruge det kunstige, men højt kvalificerede, materiale Richlite på mange af firmaets billigere modeller. Hos Martin er man aldeles kompromisløse med kvaliteten, så når firmaet har valgt Richlite, er det fordi man mener, at det tilfører instrumenterne værdi!

Pau Ferro

Pau Ferro er en velkendt træsort, som især vokser i Sydamerika. Den kaldes nogle steder også "Bolivian Rosewood", hvilket betyder noget i retning af "boliviansk palisander". Pau Ferro ER dog ikke palisander, men minder meget om palisander/rosewood både med hensyn til udseende og akustiske egenskaber.

Her er en kort liste over egenskaberne ved Pau Ferro

  • Akustiske egenskaber (lyd) svarende til rosewood/palisander
  • Varm tone og "snappy", sprødt anslag
  • Velkendt materiale, som allerede bruges til guitarer flere steder i verden - blandt andre hos nogle brazilianske guitarbyggere
  • Samme hårdhed eller lidt hårdere end palisander og stort set samme olieindhold i træet
  • Næsten samme farve som palisander - dog måske en smule lysere og med tydeligere aftegning af træets årer

Personligt kan denne skribent ikke høre forskel på, om der er palisander eller Pau Ferro på et gribebræt. Til gengæld har jeg nok en rent visuel præference for Pau Ferro, fordi jeg er ret vild med den lidt lysere tone i farven og de tydeligere aftegninger af træets årer!

Hold øje med, at der kommer flere spændende Pau Ferro produkter i handlen indenfor den nærmeste fremtid!