Er det sundt at spille blæseinstrumenter?


Svaret kan siges at blæse i vinden...

Nogle mener, at det udvikler lungerne og åndedrættet, hvis man regelmæssigt øver sig i at spille på blæseinstrumenter – lige fra trompet over tuba til mundharmonika. Det ligger da også fast, at lungerne og vejrtrækningen består af delelementer i form af muskler og reflekser, som kan trænes og udvikles. Hvordan man træner og udvikler sit åndedræt og lungekapacitet er så et helt andet spørgsmål.

Man antager, at øvelse i meditation og åndedrætsteknikker indenfor yoga og andre af de mere spirituelle motionsformer kan have en gavnlig effekt på åndedrættet og lungerne, hvis man praktisere ofte og med et vist minimum af indsats. Og hvorfor skulle det så ikke også gælde for blæseinstrumenter, som i dén grad involverer vejrtrækningen og lungernes evne til at indtage, udstøde eller opbevare luft i større mængder...

Korrekt vejrtrækning er ikke nogen selvfølge, når man spiller blæseinstrumenter. Det er noget, som kan trænes og oparbejdes over tid. Man kan øge sin lungekapacitet – lungernes rumfang ved almindelig træning, ligesom man kan øge sin iltoptagelse og blodets evne til at indeholde og lede ilten til kroppens vitale dele. Den frihed, man opnår ved bedre lungekapacitet og iltoptagelse, nedsætter i et vist omfang behovet for at trække vejret så ofte og instinktivt som hos utrænede mennesker og frigør på den måde ressourcer til at kanalisere luften igennem instrumentet.

 

 

Det ER nok tvivlsomt, om man som almindelig hobbymusiker kan opnå en gavnlig effekt på helbredet ud af at spille mundharmonika et par gange eller tre om ugen. Øver man sig på den anden side meget på eksempelvis trompet eller saxofon og praktiserer forskellige åndedrætsteknikker og vekslende dynamik og intensitet, bør der omvendt være grund til at tro, at lungerne i ét eller andet omfang vil opleve en gavnlig effekt fra de musikalske udskejelser.

Der er ikke nogen egentlig konklusion på spørsmålet, om lungerne har godt af at spille blæseinstrumenter eller ej. Men almindelig sund fornuft og "husmandslogik" tilsiger, at "blæs" nu nok i ét eller andet omfang vil gavne krop og sind. Så hvad med selv at prøve?